Skip to main content

Advokatska kancelarija Tomanović organizuje prakse za studente master studija, za apsolvente i za studente četvrte godine osnovnih studija.

  • Prakse će biti organizovane u vremenskom periodu od 11.09.2023 do 08.12.2023.
  • Svaka praksa traje 4 (četiri) radne nedelje
  • Predviđeno je da svaku praksu obavljaju po 3 (tri) praktikanta
  • Potrebno je da studenti izaberu 4 (četiri) radne nedelje tokom kojih žele da obavljaju praksu a u okviru navedenog vremenskog perioda

Prakse će se obavljati u prostorijama advokatske kancelarije Tomanović, ul. Serdar Jola br.21, tokom radnog vremena kancelarije.

Praksa obuhvata aktivan rad i upoznavanje sa svim aspektima pružanja advokatskih usluga.

Prijave se podnose putem e-maila na karijere@tomanovic.rs uz CV sa prosekom ostvarenim tokom studija i to najkasnije do 20.08.2023. godine. Za termine u oktobru i kasnije, studenti mogu prijave podneti i po isteku ovog roka, a najkasnije do 31.08.2023. godine.

Odluke o primljenim studentima za termine koji počinju u septembru mesecu biće saopštene 01.09.2023. godine.

Prednost imaju studenti koji do sada nisu pohađali praksu u advokatskoj kancelariji Tomanović.

Tel: 011/ 3675-086

Close Menu

Copyright @Tomanovic 2022