Skip to main content
Category

Uncategorized

Praksa proleće 2024.

Advokatska kancelarija Tomanović organizuje prakse za studente master studija, za apsolvente i za studente četvrte godine osnovnih studija.

 • Prakse će biti organizovane u vremenskom periodu od 04.03.2024. do 31.05.2024.
 • Svaka praksa traje 3 (tri) radne nedelje
 • Potrebno je da studenti izaberu 3 (tri) radne nedelje tokom kojih žele da obavljaju praksu a u okviru navedenog vremenskog perioda

Prakse će se obavljati u prostorijama advokatske kancelarije Tomanović, ul. Serdar Jola br.21, tokom radnog vremena kancelarije.

Praksa obuhvata aktivan rad i upoznavanje sa svim aspektima pružanja advokatskih usluga.

Prijave se podnose putem e-maila na karijere@tomanovic.rs uz CV sa prosekom ostvarenim tokom studija i to najkasnije do 20.02.2024. godine. Za termine u aprilu i kasnije, studenti mogu prijave podneti i po isteku ovog roka, a najkasnije do 29.02.2024. godine.

Odluke o primljenim studentima za termine koji počinju u martu mesecu biće saopštene 29.02.2024. godine.

Prednost imaju studenti koji do sada nisu pohađali praksu u advokatskoj kancelariji Tomanović.

Tel: 011/ 3675-086

Praksa jesen 2023.

Advokatska kancelarija Tomanović organizuje prakse za studente master studija, za apsolvente i za studente četvrte godine osnovnih studija.

 • Prakse će biti organizovane u vremenskom periodu od 11.09.2023 do 08.12.2023.
 • Svaka praksa traje 4 (četiri) radne nedelje
 • Predviđeno je da svaku praksu obavljaju po 3 (tri) praktikanta
 • Potrebno je da studenti izaberu 4 (četiri) radne nedelje tokom kojih žele da obavljaju praksu a u okviru navedenog vremenskog perioda

Prakse će se obavljati u prostorijama advokatske kancelarije Tomanović, ul. Serdar Jola br.21, tokom radnog vremena kancelarije.

Praksa obuhvata aktivan rad i upoznavanje sa svim aspektima pružanja advokatskih usluga.

Prijave se podnose putem e-maila na karijere@tomanovic.rs uz CV sa prosekom ostvarenim tokom studija i to najkasnije do 20.08.2023. godine. Za termine u oktobru i kasnije, studenti mogu prijave podneti i po isteku ovog roka, a najkasnije do 31.08.2023. godine.

Odluke o primljenim studentima za termine koji počinju u septembru mesecu biće saopštene 01.09.2023. godine.

Prednost imaju studenti koji do sada nisu pohađali praksu u advokatskoj kancelariji Tomanović.

Tel: 011/ 3675-086

Praksa 2023

Advokatska kancelarija Tomanović organizuje prakse za studente master studija, za apsolvente i za studente četvrte godine osnovnih studija.

 • Prakse će biti organizovane u vremenskom periodu od 17.04.2023 do 07.07.2023.
 • Svaka praksa traje 3 (tri) radne nedelje
 • Predviđeno je da svaku praksu obavljaju po 3 (tri) praktikanta
 • Potrebno je da studenti izaberu 3 (tri) radne nedelje tokom kojih žele da obavljaju praksu a u okviru navedenog vremenskog perioda

Prakse će se obavljati u prostorijama advokatske kancelarije Tomanović, ul. Serdar Jola br.21, tokom radnog vremena kancelarije.

Praksa obuhvata aktivan rad i upoznavanje sa svim aspektima pružanja advokatskih usluga.

Prijave se podnose putem e-maila na karijere@tomanovic.rs uz CV sa prosekom ostvarenim tokom studija i to najkasnije do 10.04.2023.godine. Za termine u maju i kasnije, studenti mogu prijave podneti i po isteku ovog roka, a najkasnije do 27.04.2023. godine.

Odluke o primljenim studentima za termine koji počinju u aprilu mesecu biće saopštene 12.04.2023 godine.

Prednost imaju studenti koji do sada nisu pohađali praksu u advokatskoj kancelariji Tomanović.

Tel: 011/ 3675-086

Close Menu

Copyright @Tomanovic 2022