Skip to main content

Advokatska kancelarija Tomanović organizuje prakse za studente master studija, za apsolvente i za studente četvrte godine osnovnih studija.

  • Prakse će biti organizovane u vremenskom periodu od 04.03.2024. do 31.05.2024.
  • Svaka praksa traje 3 (tri) radne nedelje
  • Potrebno je da studenti izaberu 3 (tri) radne nedelje tokom kojih žele da obavljaju praksu a u okviru navedenog vremenskog perioda

Prakse će se obavljati u prostorijama advokatske kancelarije Tomanović, ul. Serdar Jola br.21, tokom radnog vremena kancelarije.

Praksa obuhvata aktivan rad i upoznavanje sa svim aspektima pružanja advokatskih usluga.

Prijave se podnose putem e-maila na karijere@tomanovic.rs uz CV sa prosekom ostvarenim tokom studija i to najkasnije do 20.02.2024. godine. Za termine u aprilu i kasnije, studenti mogu prijave podneti i po isteku ovog roka, a najkasnije do 29.02.2024. godine.

Odluke o primljenim studentima za termine koji počinju u martu mesecu biće saopštene 29.02.2024. godine.

Prednost imaju studenti koji do sada nisu pohađali praksu u advokatskoj kancelariji Tomanović.

Tel: 011/ 3675-086

Close Menu

Copyright @Tomanovic 2022